“...Κι αν φτωχική τη βρείς η Ιθάκη δεν σε γέλασε, η Ιθάκη σ'έδωσε το ωραίο το ταξίδι...” Κωνσταντίνος Καβάφης

Τα κύρια χαρακτηριστικά του πρότζεκτ μου ήταν αφενός η αποστασιοποίηση, η ειρωνεία και η υπαινικτικότητα και αφετέρου η ηθελημένη αποφυγή του μεγαλόσχημου και η εστίαση ενίοτε σε ευτελείς όψεις και λεπτομέρειες του περιβάλλοντος. Οι εικόνες μου μιλάνε για μια προκαλούμενη από τον άνθρωπο αγριότητα, για την προαστιακή επέκταση, την εκμετάλλευση και την καταστροφή των φυσικών πόρων, αυτά είναι ιστορικά θέματα στη ροή αλλά μη ουσιαστικοί όροι του τοπίου εν τούτοις είναι ουσιαστικοί όροι της πολιτιστικής κατασκευής του. Η ειρωνεία αυτών των φωτογραφιών για την ασυνάρτητη κατασκευή του τοπίου είναι μέρος της εννοιολογικής τέχνης και μπορούμε να κινηθούμε μέσα από τέτοιες γυμνές αντιπαραθέσεις της ανθρώπινης εκμετάλλευσης και απο την κατασκευασμένη ομορφιά του χρησιμοποιόντας τα σαν αφετηρία κριτικού ενεργητικού στοχασμού και όχι σαν όχημα επιβεβαίωσης των στερεοτύπων.


"...And if poor you find Ithaca it did not laugh you, Ithaca gave you the beautiful travel…” 

Konstantinos Kabafis

My main characteristics of my project were on one side the distance, the irony and the suggestiveness and on the other side focus occasionally in cheap aspects and details of environment. The pictures speak to me for a caused from human ferocity, for the suburban extension, the exploitation and the destruction of natural resources, these are historical subjects in the flow but not essential terms of landscape however they are essential terms of his cultural manufacture. The irony of these photographs for the incoherent manufacture of landscape is part of conceptual art and we can move itself through such naked juxtapositions of human exploitation and from the manufactured beauty using them as starting line of critical energetic reflection and no as vehicle of confirmation of stereotypes.

Using Format