Ένα τοπίο δεν είναι όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο απλό σύνολο γης,φυτών και υδάτων, είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη. (Οδυσσέας Ελύτης)

Τα Κορέστεια είναι μια συστάδα ορεινών οικισμών ( Γάβρος, Άνω και Κάτω Κρανιώνα, Χαλάρα, Μακροχώρι, Άνω και Κάτω Μελάς, Μαυρόκαµπος, Άγιος Αντώνιος) που παρουσιάζουν έντονο αρχιτεκτονικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον.Τα σπίτια των κατοίκων κατασκευάζονταν απο ωμή πλίνθο η οποία έμπαινε σε καλούπια και στέγνωνε στον ήλιο, ήταν φτιαγμένη απο το βαθυκόκκινο χώμα της περιοχής. Η οργάνωση τους σε όλα τα πεδία της καθημερινής ενασχολήσης με την φύση αποτελούσε πρότυπο για τον τρόπο ζωής ακόμα και σήμερα. Tο όρος Βίτσι και τα Κορέστεια το 1949 καταγράφτηκαν στη συνείδηση μας ως ο τόπος που ποτίστηκε με άφθονο αδελφικό αίμα στον εμφύλιο πόλεμο. Εκεί έγιναν οι σκληρότερες και πιο φονικές μάχες στην νεότερη ιστορία του Ελληνικού έθνους. Εκεί καταγράφηκε και η πρώτη χρήση της βόμβας ναπάλμ παγκοσμίως. Με το τέλος του εμφυλίου το 1949 η περιοχή αντιμετωπίσθηκε με καχυποψία απο τους νικητές λόγω της παρουσίας σλαβόφωνων. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν εκουσίως ή ακουσίως σε κέντρα ασφαλείας του στρατού, ενώ πολλοί αναγκάσθηκαν να εγκαταλήψουν την χώρα. Η απογραφή του 1951 καταγράφει σοβαρότατες απώλειες στους επτά οικισμούς(-43,25%), σχεδόν διπλάσιες απο εκείνες στο σύνολο του νομού Καστοριάς που είναι οι μεγαλύτερες στην χώρα με (-27%). Σήμερα οι λιγοστοί κατοίκοι που έχουν απομείνει έχουν μεταφερθεί σε νέο οικισμό και ασχολούνται κυρίως με την καλιέργεια φασολιού και την κτηνοτροφία.


A landscape is not as perceived by some, a simple set of land, plants and water, is the projection of the soul of a people on the matter. (Odysseas Elytis)

The Korestia is a cluster of mountain settlements (Gavros, Upper and Lower Kraniona, Halara, Makrochori, Upper and Lower Melas, Mavrokampos, Agios Antonios) that show strong architectural and cultural interest.The residents' homes were built of crude brick, which entered into molds and dried in the sun, was made by the deep red soil of the area. The organization in all areas of daily involvement with nature was a standard for life till today. The mountain Vitsi and the Korestia at 1949 recorded in our consciousness as the place was drenched with plenty of brotherly bloodshed in the civil war. There were the toughest and most deadly battles in the modern history of the Greek nation. There also recorded the first use of napalm bomb in the world. By the end of the civil war in 1949, the area was viewed with suspicion by the winners due to the presence slavophone minorities. Residents were transferred voluntarily or involuntarily security center of the army, and many were forced to abandon this country. The 1951 census recorded severe losses in seven settlements (-43.25%), almost twice from the entire prefecture of Kastoria, which is the first city of the country with (-27%) lost population. Today, the few remaining residents who have moved to a new settlement mainly deal with farming beans and livestock.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Using Format